chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


102/3/16 (六)

chu ying 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 


101/12/16

chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

102/1/21


妹妹學校要上兩週的寒假輔導課

chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100/12/8


女兒果真是爸爸的前世情人吔~~^^

chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100/11/21


老公在好市多買了一台縫紉機,

chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100/11/2


妹昨晚寫數學時,問我一題數學題..

chu ying 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

柚子的好處


(老公傳給我的文章)

chu ying 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()